REGLAMENT

Article 1

El diumenge 16 de febrer de 2020 a les 08:00, l’Ajuntament d’Altafulla organitza la 9a MARXA CASTELLS DEL BAIX GAIÀ amb el suport tècnic de Sport No Limit Group.

 

Article 2

La prova unirà en una caminada no competitiva els castells de Tamarit, El Catllar, La Riera (Castellot), Ferran i d’Altafulla. Tot el recorregut tindrà com a eix central la llera del riu Gaià, i un dels punts de pas serà la desembocadura del mateix.

La sortida dels participants es donarà a les 08:00 i tindran un marge de 8 hores i 30 minuts per a completar els 33,5 km de que consta el recorregut. S’establiran diferents controls de pas per a certificar al final del trajecte que els participants l’han completat en la seva totalitat. Els controls coincidiran amb diferents avituallaments durant la cursa:

Circuit 33,5 km:

Avituallament 1 km 6.5
Avituallament 2 km 14 (Tall a les 11:30)
Avituallament 3 km 21,5
Avituallament 4 km 27,5

Circuit 26 km

Avituallament 1 km 6,5
Avituallament 2 km 14
Avituallament 3 km 20

Circuit 17,5 km

Avituallament 1 km 6,5
Avituallament 2 km 11,5

Els i les participants comptaran d’un temps mínim i un màxim per a passar pels diferents controls. Així està calculat que els controls de pas s’obriran per als participants que portin una velocitat mitja de 8 km/h i es tancaran quan ho facin els que portin un ritme de 4km/h.

Al final del recorregut tots i totes les participants podran gaudir d’una calçotada popular.

Volem ser una marxa que cuidi el medi ambient. Per aquest motiu, no hi haurà gots de plàstic als avituallaments i els participants hauran de portar el seu propi got reutilitzable.

 

Article 3

Poden prendre-hi part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre i quan s’hagin inscrit correctament, tant en temps com en forma. No està permesa la participació en bicicleta, cadira d’infants o gossos.

L’edat mínima per a participar és de 16 anys. En cas de menors, és necessària l’autorització expressa del pare/mare o tutor/a.

Cada participant pren part a la marxa sota la seva responsabilitat i ha de disposar d’un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la.

L’organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil segons la legislació vigent.

 

Article 4

El dorsal es lliurarà el dissabte 15 de febrer entre les 17:00 i les 20:00 i el diumenge 16 de febrer entre 06:45 i les 07:45 al Pavelló Municipal d’Altafulla.

 

Article 5

Termini i preus d’inscripcions per a la Marxa i Calçotada:

Des del 26 de desembre de 2019 fins exhaurir inscripcions.

Marxa popular + Calçotada 25 €
Marxa popular 15 €
Calçotada 10 €

En cap cas es retornarà el preu de la inscripció.

Les inscripcions es podran efectuar de forma online.

Les inscripcions es tancaran en arribar als 1.000 inscrits.

 

Article 6

El pitrall ha d’anar col·locat a la part davantera de la samarreta i ben visible. En cap cas es permetrà fe la marxa sense pitrall.

El recorregut del circuit estarà degudament senyalitzats.

La prova compta amb servei de guarda-roba i dutxes (poliesportiu municipal).

 

Article 7

L’organització disposa de vehicles per al control i seguiment de la prova amb la deguda identificació. Les bicicletes o els vehicles motoritzats que no pertanyin a l’organització queden prohibits durant la cursa.

És obligatori que els participants portin telèfon mòbil per a poder informar de qualsevol incidència o accident que es pugui produir al llarg del recorregut.

 

Article 8

Desqualificacions:
El servei mèdic de la competició i el director tècnic estaran facultats per desqualificar i retirar durant la prova:

  1. Qualsevol participant que manifesti un mal estat físic.
  2. Tot participant que no realitzi el recorregut complet.
  3. La persona que doblegui o manipuli la publicitat del dorsal incorrectament.
  4. El participant que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l’organització al marge del que està estipulat a l’article 9 d’aquest reglament.

 

Article 9

En cas de que la prova s’hagi de suspendre per causes meteorològiques o de força major aliena a l’organització, no es reemborsarà la inscripció. Es farà entrega de la bossa del participant i es realitzarà la calçotada en un espai condicionat per a l’organització.

 

Article 10

L’organització no es fa responsable dels perjudicis físics/morals i/o materials que puguin causar/causar-ne els participants i espectadors durant aquesta competició, quedant sota la seva responsabilitat el seu estat de salut per a la participació. Els participants a la cursa renuncien a tota acció legal que pugui derivar-se de la participació a l’esdeveniment.

Els participants autoritzen als organitzadors de l’esdeveniment a l’enregistrament total o parcial de la seva participació mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i/o qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense que tinguin dret a rebre cap compensació econòmica.

El participant, pel sol fet de formalitzar la inscripció, accepta aquest Reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat serà decidit per la Comissió Organitzadora.