REGLAMENT

 

Article 1

L’Ajuntament de Cambrils organitza la Grup Oliva Motor Mitja Marató de Cambrils amb el suport tècnic de Running Solutions.

Article 2

La prova es disputa sobre un recorregut de 21.097m. Circuit mesurat i certificat per Running Solutions.

Article 3

Poden prendre part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense diferència de nacionalitat o sexe, sempre i que s’hagin inscrit

correctament, tant en temps com en forma.

L’edat mínima per a participar és de 16 anys. En cas de menors de 18 anys, és necessària l’autorització expressa per escrit del pare/mare o tutor/a.

Per a una sortida ordenada, els participants procuressin col·locar-se tenint en compte la seva condició física o dificultats. No està permès la participació amb patins o similars.

Cada participant pren part de la carrera sota la seva responsabilitat i ha de disposar d’un nivell de condició física i de salut suficient per a enfrontar-la.

L’organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil segons la legislació vigent. Tots els participants no federats disposaran d’una assegurança d’accidents contractat per l’organització.

Article 4

La sortida serà a les 10.00. El temps màxim per a completar el recorregut serà de 2 hora i 20 minutos.

El dorsal i el xip es podran recollir el dissabte de 17.00 a 20.00 i el diumenge de 08.00 a 09.30 en el Pavelló d’Esports de Cambrils. Es recomana acudir el dissabte per a evitar grans acumulacions de corredors el diumenge abans de l’inici de la prova.

Article 5

Les dates i preus de les inscripcions són els publicats en la web de la carrera www.mitjadecambrils.com

En cap cas es retornarà el preu de la inscripció.

No s’admeten canvis d’un participant per una altra persona, tampoc per un altre membre del seu Club.

Les inscripcions en línia es tancaran el dimecres de la setmana de carrera a les 23.59 o a arribar al límit d’inscrits.

Article 6

El cronometratge es realitzarà mitjançant un sistema de xip, registrant el temps de sortida i arribada. L’ús incorrecte del xip implicarà no aparèixer en la classificació oficial de la prova.

El dorsal ha d’anar col·locat en la part davantera de la samarreta ben visible, en cas contrari, serà motiu de desqualificació.

En cap cas es permetrà córrer la carrera sense dorsal.

La prova compta amb servei de guarda-roba. L’organització no es responsabilitzarà dels possibles robatoris.

Article 7

S’estableixen les següents categories:

M30: de 30 a 39 anys

M40: de 40 a 49 anys

M50: de 50 a 59 anys

M60: de 60 a 69 anys

F30: de 30 a 39 anys

F40: de 40 a 49 anys

F50: de 50 a 59 anys

F50: de 60 a 69 anys

Es donarà trofeu als tres primers masculins i femenins de la general.

Els premis no seran acumulables.

La no recollida del trofeu durant el lliurament de premis posterior a la carrera suposarà la pèrdua del dret a reclamar-lo.

Article 8

El participant té el deure de conèixer el recorregut de la carrera i respectar-lo.

Tota persona que incompleixi la normativa de l’organització serà retirada de la classificació oficial.

El fet d’inscriure’s implica l’acceptació d’aquest reglament i el compromís de no avançar-se en el moment de la sortida, cobrir el recorregut complet i respectar als altres participants, així com el personal auxiliar implicat en l’organització.

Article 9

Les classificacions de la carrera es publicaran en la web, en les 24h posteriors a la carrera. Posteriorment es penjaran les fotos de la carrera.

Article 10

L’organització disposa d’un servei d’ambulàncies.

Article 11

Desqualificacions: el servei mèdic de la competició i el director tècnic estaran facultats per desqualificar i retirar durant la prova:

1. Qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic.

2. Tot atleta que no realitza el recorregut complet.

3. L’atleta que doble o manipuli el dorsal.

4. L’atleta que manifesti un comportament no esportiu o reiteri en protestes davant de l’organització al marge del que està estipulat en l’article 13 d’aquest reglament.

Article 12

Les reclamacions relatives a la classificació s’hauran de presentar per escrit al Comitè Organitzador dins de les 48 hores posteriors a la carrera.

Article 13

Els participants autoritzen els organitzadors de l’esdeveniment a l’enregistrament total o parcial de la seva participació, mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i les cedeixen per a la seva utilització divulgativa i/o informativa que l’organització consideri oportuna exercir, sense cap límit temporal.

L’atleta, pel simple fet de participar en aquesta prova, accepta aquest Reglament. La seva interpretació i tot el que no quedo expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora o el jutge de carrera.

Article 14

Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova són els designats per l’organització. Aquesta totalment prohibit seguir els corredors amb cotxe, moto o bicicleta, pel perill que això pot suposar per als atletes i els espectadors.

Article 15

L’organització es reserva el dret d’inscripció.

Artículo 16

No es realitzarà cap devolució la mateixa setmana del esdeveniment. No es realitzarà devolucions  a ningú que no tingui l’assegurança. L’assegurança permet el 100% de l’inscripció (menys el seguro) sense tindre que donar cap motiu, sempre abans de la mateixa setmana del esdevniment.