Skip to content

REGLAMENT

 

Article 1

El diumenge 06 de Febrer de 2022 a les 09:00, l’Ajuntament d’Altafulla organitza la 11a MARXA CASTELLS DEL BAIX GAIÀ amb el suport tècnic de Sport No Limit.

 

Article 2

La prova unirà en una caminada (es podrá correr o caminar) no competitiva els castells de Tamarit, El Catllar, La Riera (Castellot), Ferran i d’Altafulla. Tot el recorregut tindrà com a eix central la llera del riu Gaià, i un dels punts de pas serà la desembocadura del mateix.

La sortida dels participants es donarà a les 09:00 i tindran un marge de 8 hores i 30 minuts per a completar els 33,5 km de que consta el recorregut. S’establiran diferents controls de pas per a certificar al final del trajecte que els participants l’han completat en la seva totalitat. Els controls coincidiran amb diferents avituallaments durant la cursa:

Circuit 33,5 km:

Avituallament 1 km 6.6
Avituallament 2 km 13,7 (Tall a les 11:30)
Avituallament 3 km 22,2
Avituallament 4 km 28,4

Circuit 26 km

Avituallament 1 km 6,6
Avituallament 2 km 13,7
Avituallament 3 km 22,2

alCircuit 16km

Avituallament 1 km 6,6
Avituallament 2 km 13,7

Els i les participants comptaran d’un temps mínim i un màxim per a passar pels diferents controls. Així està calculat que els controls de pas s’obriran per als participants que portin una velocitat mitja de 8 km/h i es tancaran quan ho facin els que portin un ritme de 4km/h.

Al final del recorregut tots i totes les participants podran gaudir d’una BOTIFARRADA popular.

Volem ser una marxa que cuidi el medi ambient. Per aquest motiu, no hi haurà gots de plàstic als avituallaments i els participants hauran de portar el seu propi got reutilitzable.

 Article 3

Poden prendre-hi part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre i quan s’hagin inscrit correctament, tant en temps com en forma. No està permesa la participació en bicicleta, cadira d’infants.

L’edat mínima per a participar és de 16 anys. En cas de menors, és necessària l’autorització expressa del pare/mare o tutor/a.

Cada participant pren part a la marxa sota la seva responsabilitat i ha de disposar d’un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la.

L’organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil segons la legislació vigent 

Article 4

El dorsal es lliurarà el dissabte 05 de febrero entre les 17:00 i les 20:00 al Pavelló Municipal d’Altafulla i el diumenge 06 de febrer entre 08:00 a les 09:25 al Centre d’Entitats del Parc del Comunidor d’Altafulla.

 

Article 5

Termini i preus d’inscripcions per a la Marxa i Botifarrada:

Des del 15 de desembre de 2021 fins exhaurir inscripcions per valor de 20€. (asegurança inclosa) 

Les inscripcions es podran efectuar de forma online.

Les inscripcions es tancaran en arribar als 900 inscrits.

En cap cas es farà la devolució de l’import de l’inscripció.

 

Article 6

El pitrall ha d’anar col·locat a la part davantera de la samarreta i ben visible. En cap cas es permetrà fe la marxa sense pitrall.

El recorregut del circuit estarà degudament senyalitzats.

La prova compta amb servei de guarda-roba i dutxes (poliesportiu municipal).

 

Article 7

L’organització disposa de vehicles per al control i seguiment de la prova amb la deguda identificació. Les bicicletes o els vehicles motoritzats que no pertanyin a l’organització queden prohibits durant la cursa.

És obligatori que els participants portin telèfon mòbil per a poder informar de qualsevol incidència o accident que es pugui produir al llarg del recorregut.

Article 8

Desqualificacions:
El servei mèdic de la competició i el director tècnic estaran facultats per desqualificar i retirar durant la prova:

1.     Qualsevol participant que manifesti un mal estat físic.

2.     Tot participant que no realitzi el recorregut complet.

3.     La persona que doblegui o manipuli la publicitat del dorsal incorrectament.

4.     El participant que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l’organització al marge del que està estipulat a l’article 9 d’aquest reglament.

 

Article 9

En cas de que la prova s’hagi de suspendre per causes meteorològiques o de força major aliena a l’organització, no es reemborsarà la inscripció. La prova es farà un altre dia amb previa informació.

 

Article 10

L’organització no es fa responsable dels perjudicis físics/morals i/o materials que puguin causar/causar-ne els participants i espectadors durant aquesta competició, quedant sota la seva responsabilitat el seu estat de salut per a la participació. Els participants a la cursa renuncien a tota acció legal que pugui derivar-se de la participació a l’esdeveniment.

Els participants autoritzen als organitzadors de l’esdeveniment a l’enregistrament total o parcial de la seva participació mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i/o qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense que tinguin dret a rebre cap compensació econòmica.

El participant, pel sol fet de formalitzar la inscripció, accepta aquest Reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat serà decidit per la Comissió Organitzadora.

Article 11

 

Está permitit fer la cursa o marxa amb el teu gos. S’ha de portat lligat en tot moment i ser responsable d’ell.

Intentar no molestar a la resta de participants i recollir els excrements.