REGLAMENT

Article 1

El diumenge 31 de gener de 2021 a les 09:00, l’Ajuntament d’Altafulla organitza la 10a MARXA CASTELLS DEL BAIX GAIÀ amb el suport tècnic de Sport No Limit.

 

Article 2

La prova unirà en una caminada no competitiva els castells de Tamarit, El Catllar, La Riera (Castellot), Ferran i d’Altafulla. Tot el recorregut tindrà com a eix central la llera del riu Gaià, i un dels punts de pas serà la desembocadura del mateix.

La sortida dels participants es donarà a les 09:00 i tindran un marge de 8 hores i 30 minuts per completar els 33,5 km de què consta el recorregut. S’establiran diferents controls de pas per certificar el final del trajecte que els participants l’han completat en la seva totalitat. Els controls coincidiran amb diferents avituallaments durant la cursa:

Circuit 33,5 km:

Avituallament 1 km  6.5
Avituallament 2 km 14 (Tall a les 12:30)
Avituallament 3 km 21,5
Avituallament 4 km 27,5

Circuit 26 km

Avituallament 1 km  6,5
Avituallament 2 km 14
avituallament 3 km 20

Circuit 17,5 km

Avituallament 1 km de 6,5
Avituallament 2 km 11,5

Els i les participants comptaran d’un temps mínim i un màxim per passar pels diferents controls. Així està calculat que els controls de pas s’obriran per als participants que portin una velocitat mitjana de 8 km/h i es tancaran quan ho facin els que portin un ritme de 4 km / h.

Volem ser una marxa que tingui cura del medi ambient. Per aquest motiu, no hi haurà gots de plàstic als avituallaments i els participants hauran de portar el seu propi got reutilitzable.

 

Article 3

Poden prendre part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre i quan s’hagin inscrit correctament, tant en temps com en forma. No està permesa la participació amb bicicleta, cadira de nens o gossos.

L’edat mínima per participar és de 16 anys. En cas de menors, és necessària l’autorització expressa de el pare/mare o tutor/a.

Cada participant pren part en la marxa sota la seva responsabilitat i ha de disposar d’un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la.

L’organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil segons la legislació vigent.

 

Article 4

El dorsal es lliurarà el dissabte 30 de gener entre les 17:00 i les 20:00 i el diumenge 31 de gener entre 07:30 i les 08:45 al Pavelló Municipal d’Altafulla.

 

Article 5

Termini i preus d’inscripcions:

Des del 26 de desembre de 2020 fins esgotar inscripcions (600 persones).

  • TRAIL RUN –  25€
  • MARXA (TREKKING) – 15 €

Inclou assegurança de dia.

En cas de que es cancel·li l’esdeveniment es retornarà el preu íntegre de la inscripció.

Les inscripcions sols es podran efectuar de forma online.

Les inscripcions es tancaran quan s’arribi als 600 inscrits.

 

Article 6

El dorsal ha d’anar col·locat a la part davantera de la samarreta i ben visible. En cap cas es permetrà fe la marxa sense dorsal.

El recorregut del circuit estarà degudament senyalitzats.

 

Article 7

L’organització disposa de vehicles per al control i seguiment de la prova amb la deguda identificació. Les bicicletes o els vehicles motoritzats que no pertanyin a l’organització queden prohibits durant la cursa.

És obligatori que els participants portin telèfon mòbil per poder informar de qualsevol incidència o accident que pugui produir-se al llarg del recorregut.

 

Article 8

Desqualificacions:
El servei mèdic de la competició i el director tècnic estaran facultats per desqualificar i retirar durant la prova:

  1. Qualsevol participant que manifesti un mal estat físic.
  2. Tot participant que no realitzi el recorregut complet.
  3. La persona que doble o manipuli la publicitat del dorsal incorrectament.
  4. El participant que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l’organització al marge del que estipula l’article 9 d’aquest reglament.

 

Article 9

En cas que la prova hagi de suspendre per causes meteorològiques o de força major aliena a l’organització, es reemborsarà la inscripció.

 

Article 10

L’organització no es fa responsable dels perjudicis físics/morals i/o materials que puguin causar/causar-se els participants i espectadors durant aquesta competició, quedant sota la seva responsabilitat el seu estat de salut per a la participació. Els participants a la cursa renuncien a tota acció legal que pugui derivar-se de la participació en l’esdeveniment.

Els participants autoritzen als organitzadors de l’esdeveniment a l’enregistrament total o parcial de la seva participació mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i/o qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense que tinguin dret a rebre compensació econòmica.

El participant, pel sol fet de formalitzar la inscripció, accepta aquest Reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat serà decidit per la Comissió Organitzadora.